Steun ons en help Nederland vooruit

Vergroten van de werkgelegenheid

Er gebeurt veel in de verschillende dorpen en de leegstand van winkels valt mee! Lopende centrumplannen moeten worden doorgezet. Dan zijn er de ZZP’ers die gezamenlijk huisvesting vinden of de zondag openstelling voor winkeliers die dat willen. Maar er kan veel meer gedaan worden voor en door ondernemers, als de gemeente deze groep maar de mogelijkheden biedt. Zoals verbetering van het vestigingsklimaat door meer ruimte op bedrijfsterreinen of meer gesubsidieerde werkgelegenheid voor startende ondernemers. Het toerisme en recreatie zijn van essentieel belang voor onze plaatselijke economie en werkgelegenheid. Een belangrijke bijdrage wordt door de ondernemers verzorgd. D66 wil deze ondernemers met initiatieven ruim baan geven en daarmee de werkgelegenheid verbeteren. De gemeente moet samen met de ondernemers keuzes maken voor de toekomst. De arbeidsmarkt is regionaal. Samenwerken met omliggende gemeenten en organisaties is cruciaal om de werkgelegenheid te bevorderen. Dat kan bijvoorbeeld door werkgelegenheid te bevorderen met projecten in samenwerking met lokale bedrijven zoals aanbod van scholing bij werkgevers met leerwerktrajecten.

Terug

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018