Steun ons en help Nederland vooruit

Synergie zwembaden

Het Hogeland is straks één grote gemeente met daarin verschillende zwembaden met een even groot aantal zwembad besturen. Deze draaien vaak op de steun en inzet van vele vrijwilligers. We willen de zwembaden behouden. D66 stelt voor om de verschillende zwembaden onder één organisatie te brengen die optimaal de voordelen benut. Bijvoorbeeld één service en onderhoudscontract voor alle baden, efficiënte planning van vrijwilligers, vast personeel dat in plaats van halve banen bij één bad, full time aan de slag kan over alle baden en jaargetijden. Dit biedt synergie, werkgelegenheid en een sterke organisatie waarmee de verschillende zwembaden beter kunnen overleven.

Terug

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018