Steun ons en help Nederland vooruit

Profiel lijsttrekker:

Algemeen
De lijsttrekker is het boegbeeld van D66 Eemsdelta voor en tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en gedurende de daaropvolgende raadsperiode. Een gemotiveerde en inspirerende sociaalliberale politicus, die leden en kiezers aan de partij weet te binden. De lijsttrekker is communicatief sterk, debatteert op overtuigende, sympathieke wijze en kan goed omgaan met de media.

Verantwoordelijkheden: 

Als lijsttrekker:
Het gezicht van D66 in Eemsdelta tijdens de campagne.

Leider van het team van kandidaten.

Als fractielid/beoogd fractievoorzitter: 
Staat in contact met de gemeenteraad en de samenleving.
Vormt zich een goed onderbouwde mening over vraagstukken die in gemeenteraad behandeld worden. Beïnvloedt succesvol de agenda van de gemeenteraad aan de hand van D66-prioriteiten. Geeft richting aan beleid binnen de gemeente. Is als raadslid zichtbaar voor de leden van D66 en de inwoners van Eemsdelta. Controleert het college van burgemeester en wethouders. Is van onbesproken gedrag en legt verantwoording af over het eigen functioneren.

Competenties: 
Visie: vermogen zaken in een breder kader te plaatsen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
Politieke sensitiviteit: weet anderen effectief te beïnvloeden.
Leervermogen: verdiept zich in ideeën en theorieën van anderen.
Onderhandelen: kan verschillende strategieën inzetten om tot een resultaat te komen.
Oordeelsvorming: betrekt de mening (informatie) van anderen bij het vormen van zijn/haar eigen mening.
Neemt initiatief, durft weloverwogen risico’s aan te gaan om bepaalde doelen te behalen.
Aansturen: weet anderen te bewegen gestelde doelen te behalen.
Coachen en activiteit: geeft heldere en opbouwende feedback aan anderen over wat goed ging en minder goed. Van het raadslid wordt verwacht dat hij/zij actief campagne voert voor D66 tijdens verschillende campagnes.

Ervaring en vereisten 
De lijsttrekker heeft bij voorkeur al politieke ervaring. Hij/zij onderschrijft het gedachtegoed van D66. Is zich bewust van de benodigde tijd voor een goede vervulling van het fractielidmaatschap. Zijn/haar communicatieve vaardigheden zijn uitstekend. Kandidaten dienen minimaal een half jaar lid te zijn (gerekend vanaf de sluitingsdatum van de kandidaatstellingstermijn), aan de contributieverplichtingen van de partij te hebben voldaan, de afdrachtenregeling van de afdeling en het verkiezingsprogramma te onderschrijven.

Verder gelden voor de kandidaten en het kandideren de voorwaarden zoals gesteld het meest recente Huishoudelijk Reglement.

Laatst gewijzigd op 18 december 2019