Steun ons en help Nederland vooruit

Proef met een basisloon voor uitkeringsgerechtigden

De technologische ontwikkelingen zorgen voor verandering van de werkgelegenheid. Structureel minder werkgelegenheid wellicht? Hoe moeten we het mindere verdelen? Moeten we toe naar een basisloon voor iedere volwassene? Kan dat? Is dat gewenst? Hoe regel je dat? Het is hoognodig om na te denken over de veranderingen die voor de deur staan en te experimenteren en te leren. Er zijn al gemeenten met een basisloon aan de slag gegaan en worden er in de Scandinavische landen succesvolle resultaten mee bereikt. Daarnaast biedt het vele kostenbesparende voordelen. Het invoeren van een basisloon voor iedereen zal enorm veel bureaucratie schelen. Het basisloon vervangt alle subsidies, belastingteruggaves, toeslagen, uitkeringen en aftrekposten. Geen controles meer nodig, minder overheidspersoneel nodig en geen gerommel en tijdsverspilling met aangiftes. Helaas lijkt dit nog toekomstmuziek omdat een veel gehoorde opmerking is dat het niet kan “gratis geld waar je niets voor hoeft te doen”. Studies en experimenten tot nu geven aan dat mensen juist ondernemender worden. Met een basisinkomen is de eerste zorg van primaire levensbehoefte ingevuld en durft men nieuwe uitdagingen aan of een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Om beter te begrijpen wat de effecten zijn wil D66 een 3-jarig experiment met het basisloon. Een basisloon welke net voorziet in de primaire behoeftes waarbij een individu dit zelf mag aanvullen met werk of ondernemen. Conform de strekking van het basisloon. Doel is het in kaart brengen wat deze groep meer bereikt t.o.v. van de rest van Nederland als ook de invloed op geluk en maatschappelijk bijdrage.

Terug

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018