Steun ons en help Nederland vooruit

Willem Schaap

Penningmeester

66 jaar

Zijldijk

bestuurslid D66 Noord-Groningen

Willem Schaap (1956) was sinds begin 2017 voorzitter van D66 Noord-Groningen. Om de verjonging in de politiek een kans te geven is hij in oktober 2019 als voorzitter/secretaris  teruggetreden en coacht hij de nieuwe bestuursleden.

Noord Groningen verdient beter Daar moeten wij ons voor inzetten. Natuurlijk hebben wij last van de gaswinning, maar onze regio heeft zoveel kansen! Als we alleen maar blijven vitten op de NAM en “Den Haag” dan komen we geen stap verder. We moeten in eigen kracht geloven! en die is er! Er is een snel groeiende haven, er is voldoende ruimte en er staat een nieuwe generatie te trappelen om te ondernemen. Door de gaswinning zijn er op dit moment fondsen voor goede ideeën. Ook de energietransitie wordt goed opgepakt. De energiecoöperaties schieten als paddestoelen uit de grond. Overal wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van energieopwekking. Zonnepanelen op daken en velden, windmolens in verschillende groottes en vormen, alles is in Noord Groningen te vinden.

Ook de versterkingsoperatie, hoe ingrijpend deze ook is, biedt kansen. Niet alleen kansen voor aannemers en technische toeleveranciers, maar ook de lokale middenstand kan hiervan meeprofiteren. Laten we proberen zo snel mogelijk energieneutraal te worden. Ook het 5G netwerk gaat daar aan bijdragen. De kansen liggen er. Wij moeten ons alleen maar bukken om ze op te rapen.

 

Specialist duurzaamheid, groene energie