Steun ons en help Nederland vooruit

Jellie Willemsen-de Jong

Bestuurslid / Politiek Secretaris Het Hogeland

Winsum

Wie ben ik

Geboren in 1948 op een boerderij nabij het dorp Grouw in het hart van Friesland. Na een opleiding te hebben gevolgd voor kleuterleidster, werd ik in 1968 benoemd als Hoofdleidster van de kleuterschool te Wartena. Na mijn huwelijk zijn wij naar Winsum verhuisd en ben ik vooral administratief actief geweest binnen het bedrijf van mijn man. Vanaf 1992 heb ik als leerkracht, remedial teacher, internbegeleider en lid van het managementteam in het Basisonderwijs binnen de Gemeente Groningen gewerkt. Na mijn pensionering in 2013 ben ik mij actief gaan inzetten voor D66 in de Gemeente Winsum. Als fractie-assistent en tijdelijk raadslid heb ik al veel ervaring op kunnen doen omtrent het raadswerk. Daarnaast ben ik momenteel lid van de Kerkenraad van de Doopsgezinde Kerk te Eenrum

Waarom D66 Het Hogeland

Voor de nieuwe Gemeente Het Hogeland liggen er veel kansen en uitdagingen om er samen met de inwoners een mooi en aantrekkelijk gebied van te maken, waar het goed wonen en werken is. Hoe hieraan vorm en inhoud gegeven kan worden is te lezen in het verkiezingsprogramma D66 Het Hogeland. Hier wil ik me graag volledig voor inzetten.