Steun ons en help Nederland vooruit

Frank van Niejenhuis

Voorzitter

25 jaar

Farmsum

Ik heb bijna mijn hele leven in de gemeente Delfzijl gewoond. Ik hou van dit gebied, het is mijn thuis en zo zal het altijd blijven. ‘Positiviteit zit bij mij in het bloed, maar de toekomst van het gebied is helaas onzeker. Door aardbevingen en de krimp heeft de politiek een enorme uitdaging voor zich. De jongeren trekken weg, wat zorgt voor een vergrijzing van de bevolking. Dit onderwerp ligt mij dicht aan het hart, omdat het mijn doel is om leraar Geschiedenis en Engels te worden. Ik hou ervan om met jonge mensen om te gaan en deze iets te leren. Dit was voor mij de aanleiding om de politiek in te gaan. Jongeren worden in de politiek helaas niet altijd evenredig vertegenwoordigd en ik hoop daar verandering in te brengen. Met die gedachte begon ik ook in het bestuur van Noord-Groningen, met veel support van de overige bestuursleden.

De enige tijd dat ik niet in dit gebied heb gewoond heb ik doorgebracht in Noorwegen. Voor mijn opleiding mocht ik een half jaar op een universiteit in het buitenland studeren. Daar heb ik ook mijn eerste echte ervaring als bestuurder opgedaan. Als ‘president’ van de lokale ISU (International Students Union) kwam ik op voor de rechten van internationale studenten. In de tijd dat ik deze rol mocht vervullen is deze afdeling ook verkozen tot de beste branche van heel Noorwegen. Dit heeft mij geleerd dat je heel erg ver kan komen met een enthousiast team, ook al waren we maar een hele kleine afdeling, in vergelijking met andere universiteiten. Deze ervaring nam ik mee terug naar Nederland.

Binnen het bestuur van Noord-Groningen heb ik de rol van campagneleider gekregen en moet ik ervoor zorgen dat we genoeg materialen en vrijwilligers hebben voor campagneprojecten. Dit is erg interessant en ik heb mede door mijn actieve houding in het bestuur flink kunnen netwerken op provinciaal en zelfs landelijk gebied. Ik probeer zoveel mogelijk te leren van hoe lokale/provinciale/landelijke politiek verloopt en deze ervaringen mee te nemen in mijn eigen visie op de politiek. Dit heeft de basis gelegd voor mijn eigen ambitie, namelijk het vervullen van een politieke bijdrage in de herindelingsgemeente Eemsdelta. Voor het gebied wat ik mijn ‘thuis’ noem zou ik graag een echte rol van betekenis spelen.

Vandaar dat ik nu al bezig ben voor de basis van een verkiezingsprogramma. Voornamelijk met anderen uit het gebied ben ik bezig frisse ideeën op te schrijven voor de nieuwe gemeente die ontstaat uit de huidige gemeentes Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Ik zal me zo goed mogelijk gaan inzetten voor deze verkiezing, zodat D66 goed vertegenwoordigd gaat worden na de herindeling.