Steun ons en help Nederland vooruit

Meer ligplaatsen voor aardbevingsbestendige watervilla’s

De meest ideale aardbevingsbestendige en duurzame woonvorm is wonen op het water. Op dit moment is de gemeente erg terughoudend betreffende woonschepen door slechte ervaringen uit het verleden met daarbovenop nog slechter geregeld beleid. Die situatie leidde tot onnodig hoge kosten. Jammer want het kan anders. In de stad Groningen (bij Meerstad) is één van de vele Nederlandse watervilla wijken te vinden waar “wonen op het water” wel heel goed is gelukt. Dit is een zeer geslaagde wijk die “wonen op het water” verheft naar een totaal ander niveau van kwaliteit en woonplezier. Er is een toenemende vraag en populariteit waar Het Hogeland van mee zou moet profiteren. D66 wil dat de gemeente één of meer locaties aanwijst waar watervilla’s afgemeerd kunnen worden en een inventarisatie van de huidige wachtlijsten. Het Hogeland kan er zijn voordeel mee doen, te meer omdat er geen bouwgronden bouwrijp gemaakt hoeven te worden, het aardbevingsbestendige woningbouw realiseert en duurzame woonvormen bevordert.

Terug

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018