Steun ons en help Nederland vooruit

Meer autonomie voor dorpsverenigingen

Om eigen initiatief onder inwoners te bevorderen vindt D66 het belangrijk dat dorpsverenigingen meer mandaat en onafhankelijkheid krijgen. Met een passende basissubsidie voor elke dorpskern. Hiermee versterk je de dorpsverenigingen en betrek je meer bewoners bij ideeën uit hun dorp. Daarnaast handhaaf je dorpsbudgetten voor incidentele ideeën met een goed plan.

Terug

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018