Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen door schone energie

Frank van Niejenhuis

 

Eemsdelta is een prachtig gebied met talrijke economische kansen. Een doorn in het oog is echter de aardgaswinning. Diep in de grond zit rijkdom waarmee Nederland veel goede zaken heeft kunnen financieren. Wij zitten als Groningers nu opgescheept met een hoofdpijndossier in onder andere de versterkingsoperatie. Wij zijn bang voor een soortgelijk effect in een nieuw dossier, de energietransitie. Er bestaat angst dat de geschiedenis zich zal herhalen en dat Eemsdelta een stopcontact wordt voor heel Nederland, voor duurzame energie in plaats van aardgas. Dit is een terechte angst die we onder ogen moeten zien. Echter de energietransitie geeft Eemsdelta ook nieuwe kansen! Kansen om de krimp te verminderen, de werkgelegenheid te verhogen en leefbaarheid in het gebied te verbeteren; daar is D66 Eemsdelta voor!

De ambitie van onze energieregio zit vol kansen, is realistisch en gaat gepaard met veel bijkomende voordelen, waarin zowel groene bedrijven worden aangetrokken, de inwoners financieel erop vooruitgaan én bijdragen worden geleverd aan het behoud van een leefbare omgeving. D66 Eemsdelta wil ervoor zorgen dat de baten van deze opwekking van duurzame energie lokaal terecht komen. Wij vinden dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om de bewoners van de 32 leefgemeenschappen te informeren over en ondersteunen bij de mogelijkheden van het opzetten van onder andere energie-coöperaties.

Leefgemeenschappen die met hulp van de gemeente een energie-coöperatie oprichten hebben zelf invloed op de invulling en opwekking van groene energie. Zo kunnen ze samen met ontwikkelaars praten over de locaties en de manier waarop deze energie opgewekt zal worden. Zo komen de baten van de opwekking terug bij de bewoners en hebben zij er minder/geen overlast van. Deze coöperaties moeten laagdrempelig zijn zodat iedereen kan meeprofiteren van lokale energie.

De Groningse energieregio wil viermaal zoveel energie opwekken dan wat het nu verbruikt. Dit heeft als doel bedrijven naar de regio te trekken die gebruik willen maken van duurzame energie in hun fabrieken of gebouwen. Wanneer Eemsdelta haar beste beentje voorzet in de energietransitie worden wij het gebied waar voor duurzame bedrijven een prettig vestigingsklimaat heerst. Dit moet de gemeente ook ondersteunen, mits deze bedrijven voor zowel werkgelegenheid als een goed milieu willen zorgen. Dat moet de ambitie zijn voor ons gebied!

Iedereen kan in de toekomst bijdragen aan het opwekken van energie, door middel van deze energiecoöperaties. Hiernaast heeft iedereen, van individu tot samenleving, de verantwoordelijkheid om bewust te worden van het eigen verbruik van energie en dit zoveel mogelijk te minimaliseren. Zo moeten we ervoor te zorgen dat we niet meer onnodig energie gaan verbruiken die we beter ergens anders kunnen toepassen.

Het positieve nieuws van het stopzetten van de aardgaswinning heeft helaas ook negatieve gevolgen. Op termijn gaan er in Groningen zo’n 12.000 banen in de gaswinning verloren. Dit zorgt ervoor dat de werkgelegenheid, ook in Eemsdelta, een deuk krijgt. Hier moeten we actief op inspelen. De energietransitie is de kans om weer banen naar onze regio te krijgen. Banen die gepaard gaan met de opwekking van duurzame energie of groene bedrijven.

Eemsdelta heeft ontzettend veel potentieel. Via de energietransitie wil D66 Eemsdelta ervoor zorgen dat Eemsdelta een duurzame toekomst tegemoet gaat, waar economische kansen gepakt worden en voornamelijk de bewoners erop vooruitgaan!

Frank van Niejenhuis

Lijsttrekker D66 Eemsdelta

Laatst gewijzigd op 29 oktober 2020