Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg met meer preventie maatregelen

De jeugdzorg vraagt om veel energie en heeft hoge kosten. Op dit moment is in Den Haag het signaal ontvangen dat de kosten te hoog zijn voor het budget wat er voor beschikbaar wordt gesteld. De jeugdzorg heeft al enorm veel gedaan om de kosten te verlagen en efficiënter te werken. Maar het houdt een keer op. D66 wil dat er meer preventieve maatregelen genomen worden om te voorkomen dat een kind in de molen komt van de jeugdzorg. Hiervoor is nodig dat gezinnen beter worden geholpen in een vroeger stadium en één aanspreekpunten hebben.

Terug

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018