Steun ons en help Nederland vooruit

Invoer Diftar met goede handhaving

In Het Hogeland zijn door de herindeling verschillende vormen voor de inzameling van afval. Dit moet naar een gelijk systeem voor de hele gemeente daarom wil D66 invoering van het Diftar systeem zoals nu kostendekkend loopt in Winsum. Om te voorkomen dat zwerfafval e.d. toeneemt is goede handhaving noodzakelijk. Hiervoor willen we een centraal meldpunt op de gemeentelijke website met adequate opvolging door een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).

Terug

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018