Steun ons en help Nederland vooruit

Instellen coördinatoren toerisme

Met een sterke toeristische sector zien wij veel kansen voor Het Hogeland en de regio. Het biedt werkgelegenheid en zet het waddengebied op de kaart. Samenwerking tussen ondernemers en de gemeente is hierbij cruciaal. Vanuit de branche is er een grote behoefde aan een organisatie met coördinatoren. De sector wil een regio brede samenwerking “van stad tot wad” zoals o.a. met stichting Marketing Groningen, het project Waddenland Boerenland en het Wadden Centrum. Geef de ondernemers de ruimte om van onderaf een organisatie op te zetten die past bij hun branche en flexibel genoeg is om mee te buigen met vraag en aanbod. Dit kan en moet wat ons betreft zonder een raad van toezicht en geïnitieerd worden vanuit het ondernemersnetwerk. D66 wil dat vanuit de gemeente, naast de huidige subsidies, 2 tot 3 coördinatoren vrijgemaakt worden om het maximale te behalen.

Terug

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018