Steun ons en help Nederland vooruit

Inspraak door jaarlijkse burgertop

D66 staat voor vernieuwing en meer inspraak voor en door inwoners. Een mogelijkheid zijn referenda maar op gemeentelijk niveau zijn vaak andere methodes effectiever. Wij pleiten voor een 3-jarig experiment met een jaarlijkse Burgertop. Een avond voor en met inwoners om te praten met raadsleden en het college. Wat is de mening van inwoners over lopende zaken of beleid? Om een zo divers mogelijk palet van deelnemers te borgen is ons voorstel om elk jaar random een postcode selectie te maken met uiteindelijk doel zo’n 200 deelnemers uit te nodigen.

Terug

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018