Steun ons en help Nederland vooruit

Inclusieve samenleving, iedereen doet mee!

Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen, óók mensen met een beperking, volwaardig deelnemen. Belangrijke begrippen daarbij zijn non-discriminatie, participatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en respect voor de waardigheid en persoonlijke autonomie. In een inclusieve samenleving kan iedereen zelfstandig wonen en onderwijs volgen, voelt iedereen zich welkom, heeft iedereen gelijke kansen als werknemer of als ondernemer, heeft iedereen toegang tot informatie en financiering en zijn openbare gebouwen en openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk. Om dit te bereiken zijn er nog vele zaken die opgepakt en opgelost moeten worden. Dat is niet zo vrijblijvend en er moeten afspraken gemaakt worden met verschillende partijen (gemeenten, ondernemers, werkgevers enz.). Voor een inclusieve samenleving wil D66 concrete plannen en beleid voor het onderwijs, arbeidsparticipatie, bouwregelgeving, inkomensbeleid, toegang tot gebouwen, goederen en diensten, wonen enz.

Terug

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018