Steun ons en help Nederland vooruit

Alle standpunten:

Burgernabijheid en voorzieningen
o   Ruimte voor burgerinitiatieven
o   Inzet dorpencoördinatoren
o   Inspraak door jaarlijkse burgertop
o   Meer autonomie voor dorpsverenigingen
o   De krimp biedt kansen
o   Coöperatieve dorpsraad
o   Synergie zwembaden
o   Kleine sportverenigingen blijven faciliteren
o   Inzet op behoud van sportzalen en -voorzieningen

Onderwijs en jeugd
o   Voldoende spreiding en aantal van scholen
o   Ruimhartig beleid t.b.v. jeugd- en ouderensoos
o   Investeren in jonge kinderen
o   Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Klimaat en milieu
o   Duidelijke klimaatdoelen
o   Wethouder “klimaat en milieu”
o   Duurzame initiatieven maximaal ondersteunen
o   Gaskraan dicht, bevorder nul op de meterwoningen
o   Bevorder groen rijden
o   Verder onderzoek en ontwikkeling van de Spoelzee
o   Houtstook niet als alternatief voor aardgas
o   Invoer Diftar met goede handhaving
o   Afwikkeling aardbevingsschade
o   Klimaat technische verbetering niet verrekenen in OZB
o   Duurzaamheidsleningen voor woningeigenaren;
o   Duidelijke regels voor windmolens en zonneparken

Gezondheidszorg en participatie
o   Gemeente en de zorg
o   Jeugdzorg met meer preventie maatregelen.
o   Korte vervanging en/of ondersteuning voor mantelzorgers
o   Grenzen stellen aan vrijwillige inzet
o   Onkostenregeling voor vrijwilligers
o   Betere bereikbaarheid spoedeisende hulp voor ouderen/minder validen
o   Inclusieve samenleving, iedereen doet mee!
o   Rookvrije generatie

Ruimtelijke ordening en woningbouw
o   Woningbouw
o   Kansen voor de jeugd
o   Starters- en blijvers-leningen
o   Meer ligplaatsen voor aardbevingsbestendige watervilla’s
o   Ruimte voor tiny houses
o   Actief beleid monumentale panden
o   Meer koopappartementen gericht op 55+

Economie en werkgelegenheid
o   Meer werk, Prettig wonen en goed klimaat
o   Verbetering vestigingsklimaat voor bedrijven
o   Bereikbaarheid & infrastructuur verbeteren
o   Versterken positie van de havens
o   Voldoende voorzieningen in het havengebied
o   Bedrijfsterreinen ontwikkelen of uitbreiden
o   Friesland Campina uitbreiding in Eemshaven i.p.v. omleggen Boterdiep
o   Vergroten van de werkgelegenheid
o   Proef met een basisloon voor uitkeringsgerechtigden
o   Afschaffen van de reclamebelasting
o   Geen precarioheffing in Het Hogeland
o   Minder vergunningen en gewoon duidelijke regels
o   Blauwe parkeerzone in centra behouden

Toerisme en cultuur
o   Bevorderen van het toerisme en cultuur
o   Versterken positie kunst en cultuur
o   Instellen coördinatoren toerisme
o   Verbetering vaarwegen en -recreatie mogelijkheden
o   Het Hogeland promoten als dé waddengemeente van Nederland

Verkeer en veiligheid
o   Snelheid in de straten waar mogelijk naar 30 km/h
o   Bewaakte spoorwegovergangen
o   Volwaardige en veilige uitwerking van de N361
o   Aanleg omleiding Onderdendamsterweg bij Winsum
o   Aanleg fietspadplus naar Winsum
o   BOA’s (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren) in Het Hogeland
o   Verdubbeling Eemshavenweg (N46)

Overige
o   Vuurwerk reguleren in de dorpskernen
o   Rookbeleid openbare ruimte (entrees) reguleren
o   Geen hondenbelasting

D66 Verkiezingsprogramma Het Hogeland

“Veroudering kun je niet tegenhouden, vernieuwing wel”

(Hans van Mierlo)

Laatst gewijzigd op 10 oktober 2018