Steun ons en help Nederland vooruit

Hoogspanningskabel 380kV

Het 380 kV hoogspanning tracé tussen Eemshaven en Vierverlaten komt er en D66 maakt zich zorgen. Het aanleggen van de hoogspanningsmasten en het gekozen leidingtracé vinden wij op z’n zachtst gezegd; allerminst gelukkig gekozen.

Het tracé doorkruist een heel fragiel, uitzonderlijk en kostbaar gebied van Het Hogeland. Afgezien van de cultuurhistorisch waarden die het gebieden kent is de voorgenomen aanleg van het tracé met de enorme masten van grote invloed op de toeristische toegevoegde waarde van het gebied.

Een aanleg zoals gepland bovengronds of via de voorgenomen route dwars door het gebied zal een onomkeerbare impact hebben die zijn weerga niet kent. Naast afbreuk voor het toerisme zal het gebied ook een dreun krijgen met als gevolg bijvoorbeeld de afname om er te willen (gaan) wonen en werken.

We kennen allemaal de gevolgen van de gaswinning met vaak de onherstelbare schade waardoor panden moesten worden afgebroken of foeilelijk zijn versterkt. Na deze impact van de gaswinning lijkt nu wederom de volgende verkrachting van dit waardevolle landschap voor de deur te staan: Het bovengronds aanleggen van een nieuwe hoogspanningsleiding in een grootte die zijn weerga niet kent in het gebied.

D66 Het Hogeland vraagt zich af of er nu wederom, voor de energie behoefde van de rest van het land, een fataal besluit genomen met schadelijke gevolgen welke desastreus zijn voor het zichtveld in dit gebied? Er zijn alternatieven zoals in Duitsland en het tracé ligt er nog niet. Nu kunnen nog wijze besluiten genomen worden, nu is het tijd om de juiste beslissingen te nemen.

D66 Winsum heeft in september 2017 een zienswijze ingediend welke helaas ongegrond is verklaard. Er is nog een beroepschrift in behandeling tegen de beslissing om de 380 kV verbinding Eemshaven – Vierverlaten geheel bovengronds aan te leggen. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen.

Laatst gewijzigd op 28 mei 2019