Steun ons en help Nederland vooruit

– Economie en werkgelegenheid

 

 

 

 

 

 

o   Meer werk, prettig wonen en goed klimaat
o   Verbetering vestigingsklimaat voor bedrijven
o   Bereikbaarheid & infrastructuur verbeteren
o   Versterken positie van de havens
o   Voldoende voorzieningen in het havengebied
o   Bedrijfsterreinen ontwikkelen of uitbreiden
o   Friesland Campina uitbreiding in Eemshaven i.p.v. omleggen Boterdiep
o   Vergroten van de werkgelegenheid
o   Proef met een basisloon voor uitkeringsgerechtigden
o   Afschaffen van de reclamebelasting
o   Geen precarioheffing in Het Hogeland
o   Minder vergunningen en gewoon duidelijke regels
o   Blauwe parkeerzone in centra behouden

D66 Verkiezingsprogramma Het Hogeland

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018