Steun ons en help Nederland vooruit

– Burgernabijheid en voorzieningen

 

 

 

 

o   Ruimte voor burgerinitiatieven
o   Inzet dorpencoördinatoren
o   Inspraak door jaarlijkse burgertop
o   Meer autonomie voor dorpsverenigingen
o   De krimp biedt kansen
o   Coöperatieve dorpsraad
o   Synergie zwembaden
o   Kleine sportverenigingen blijven faciliteren
o   Inzet op behoud van sportzalen en -voorzieningen

D66 Verkiezingsprogramma Het Hogeland

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018