Steun ons en help Nederland vooruit

Het Hogeland

Nog even het is zover: De gemeente Het Hogeland

Op dit moment is de herindeling in volle gang. De gemeentes Bedum, Winsum, de Marne en Eemsmond worden in één nieuwe gemeente gevoegd. De inwoners van de vier huidige gemeenten hebben massaal gekozen voor een nieuwe naam: “Het Hogeland”. Het nieuwe gemeentelogo staat in de startblokken nadat ook hier de inwoners een keuze maken.

Uiteindelijk zal de herindeling op 1 januari 2019 een feit zijn. Tot die tijd worden er door de verschillende gemeentes veel werk verzet aan een zo vloeiend mogelijk overgang van vier naar één gemeente. Hierbij is ook D66 nauw betrokken door vertegenwoordiging in de verschillende commissies en de raadsklankbordgroep.

Tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in november 2018 zal de inwoner zijn stem mogen geven. Dat zijn dan verkiezingen voor uw nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente “Het Hogeland”.

Omdat er tot die tijd er nog veel geregeld moet worden, zullen de verkiezingen voor uw gemeenteraad uitgesteld tot 21 november 2018. Uiteraard zal D66 meedoen met de verkiezingen in het Hogeland. Omdat wij in deze nieuwe gemeente vertegenwoordigd willen zijn.

D66 zal zich inzetten voor een sterke grote gemeente “Het Hogeland”. Belangrijke speerpunten welke we nu al kunnen noemen: burgernabijheid en kleinschaligheid, het klimaat en milieu, inzetten op economische ontwikkelingen en werkgelegenheid, goede zorg, ruimbaan voor burgerinitiatieven en een goed ondernemersklimaat.

Laatst gewijzigd op 19 februari 2018