Steun ons en help Nederland vooruit

Grenzen stellen aan vrijwillige inzet

Vrijwillige inzet is geen regulier werk en mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Het is aan organisaties te bepalen waar de grens ligt tussen vrijwilligerswerk en een reguliere baan. Is herdefiniëren van wat vrijwilligerswerk is dan noodzakelijk? D66 vindt van wel. Mag een vrijwilliger een functie bekleden waarmee de organisatie valt of staat? D66 vindt van niet. De commotie rondom de door CNV en FNV ingestelde “verdringingsmeldpunten” illustreert dit. We zien dat informele zorg steeds meer gedragen wordt door organisaties als Humanitas. De druk is (te) hoog door aanhoudende verschuiving van professional naar vrijwilliger. Een afnemende bestand van vrijwilligers en zeer beperkte verjonging versterkt dit. Voor ons blijven professionals met een reguliere aanstelling in de organisatie onmisbaar voor de continuïteit, de coördinatie en het ingrijpen in onverwachte situaties van een voorziening of organisatie. D66 wil een stevig beleid dat waardering heeft voor de vrijwilliger, duidelijke grenzen stelt tussen vrijwillig en professional werk en verdringing op de arbeidsmarkt voorkomt.

Terug

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018