Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeente en de zorg

D66 wil de zorg dicht bij de mensen. De verzorgingsstaat is veranderd en geeft mensen meer regie over hun eigen leven. Zorg en welzijn zijn niet meer de verantwoordelijkheid van alleen de overheid, maar ook van de mensen zelf. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de gezondheidszorg. Nu moeten we waken dat de zorg op een aanvaardbaar niveau blijft en bereikbaar blijft voor alle Hogelanders. Bevorder langer thuis wonen met behulp van familie, vrienden en buren. Geef ruimte aan de creativiteit van mensen. Dit kan door te luisteren naar de mensen en de zorgverleners maar ook door minder protocollen en ingewikkelde regeltjes. Daar hoort hulp van aardige buren of familieleden bij die zelf tot goede oplossingen kunnen komen. Maar voor diegene die niemand heeft blijven goede zorgprofessionals onmisbaar. Het draait om de mensen zelf: wat heeft iemand nu echt nodig? Hoeveel kan iemand nog zelf en waarvoor kan hij mensen uit de directe omgeving inschakelen? En wat blijft er dan nog over voor de professionals, zodat uiteindelijk iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. De grote uitdaging is dat het betaalbaar blijft om de zorg te borgen voor diegene die het nodig heeft. Samen moeten we het doen! D66 vindt dat als een zorgvraag niet door familie, vrienden, kennissen of aanpassingen in huis kan worden ingelost, de gemeente passende zorg regelt. Het spreekt voor zich dat professionals en betrokken ambtenaren zich hier volop voor moeten inzetten.

Terug

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018