Steun ons en help Nederland vooruit

Geef de toekomst een stem

Frank van Niejenhuis

Als het aan D66 Eemsdelta ligt, wordt na de verkiezingen een jongerengemeenteraad ingesteld in Eemsdelta. Een jongerengemeenteraad bestaat uit inwoners tussen de leeftijd van 12 en 20 jaar oud die gevraagd of ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad én college van burgemeester en wethouders.

De gemiddelde leeftijd van een raadslid is op dit moment 54 jaar oud. Dit is tekenend voor de vertegenwoordiging van generaties in gemeenteraden; die is krom. Jongeren lijken te worden vergeten. D66 Eemsdelta wil dat deze groep een officiële vertegenwoordiging krijgt om ervoor te zorgen dat hun belangen ook behartigd worden.

Op dit moment is er sprake van een leegloop van jongeren in de regio Eemsdelta. Jongeren trekken massaal weg uit het gebied; voor sommigen geldt liever vandaag dan morgen. Hier zijn een aantal redenen voor waarbij leefbaarheid kan worden gekenmerkt als de voornaamste reden. Het gebied is niet aantrekkelijk voor de nieuwe generaties. Veel gemeenteraden spelen hierop in door het gebied leefbaar proberen te houden. Aan de wegtrekkende jongeren wordt vaak alleen niets gevraagd. Dat is jammer.

D66 Eemsdelta wil de jeugd een stem geven, een officiële stem in de vorm van een eigen raad waarin ze te allen tijde hun mening kunnen geven over thema’s die hun aangaan. Jongeren worden dan medeverantwoordelijk voor het gebied waarin ze leven én voelen zich meer verbonden aan het gebied waarin ze opgroeien. Wanneer mensen het gevoel krijgen ergens hun zegje over te kunnen doen én gehoord te worden, zullen zij het gebied een warmer hart toedragen. Die band met de regio maakt dat jongeren willen blijven of later zelfs terug willen komen om hun kinderen hier op te laten groeien.

Bovendien kijken jongeren met een frissere blik en zienswijze. Daardoor denken ze vrijer en creatiever. Dat kan waardevol zijn voor een gebied dat gekenmerkt wordt door een steeds ouder wordende bevolking. D66 Eemsdelta wil de toekomst een stem geven. Jongeren moeten kunnen meedenken, jongeren moeten kunnen meedoen. De jongerengemeenteraad zorgt hiervoor.

Alice Feeney zei: ‘it only takes one person to believe in you to change your life forever’. Moet je eens voorstellen wat een hele generatie voor elkaar kan krijgen als  onze gemeente dat vertrouwen laat zien. Wat voor moois de jongeren kunnen brengen. Daar staat D66 Eemsdelta voor!

Frank van Niejenhuis, lijsttrekker D66 Eemsdelta.

Laatst gewijzigd op 29 oktober 2020