Steun ons en help Nederland vooruit

Aardgasperikelen

Frank van Niejenhuis

Oproep aan de regering én Tweede Kamer

Sinds de ontdekking van het Groningse gas heeft Nederland gasvormig goud in handen. Toen er voor het eerst in Groningen gas werd gevonden, in 1959, kon het niet op voor Nederland. De ontdekking heeft Nederland daarom financieel veel opgeleverd; het CBS heeft berekend dat Nederland maar liefst 417 miljard euro heeft verdiend aan het gasveld.[1] Het winnen van het gas bracht echter meer dan alleen economische welvaart voor de Nederlandse staat. In 1986 ondervinden de inwoners van Groningen de eerste aardbeving ten gevolge van de gaswinning.[2] Dit was de eerste, maar niet de laatste; er volgen meer dan 1300 aardbevingen.[3] Dat jaar begon de soap die tot vandaag de dag plaatsvindt. De negatieve gevolgen van de gaswinning komen op het bordje van de weerloze inwoners. Ondanks de hoge inkomsten werden mentale, fysieke en economische gevolgen door de gaswinning genegeerd, gebagatelliseerd en weggelachen.

Recentelijk is besloten dat de gaswinning in Groningen gestopt gaat worden in 2022.  Voor de inwoners is dit een sprankje hoop in een donkere tijd; een lichtpuntje aan het einde van een lange, donkere tunnel. Het vertrouwen in de regering is echter nog lang niet teruggewonnen. Uit onderzoek bleek dat in 2018 80% van de inwoners aangaf ‘negatief’ tot ‘zeer negatief’ te zijn over de aanpak van hun problemen en de toekomst van het Groningse gebied, waaronder de versterkingsoperatie.[4]

Dat de versterkingsoperatie niet op schema verloopt is helaas niet het enige probleem. De onduidelijkheid en onzekerheid is mentaal zwaar belastend voor de Groningers. Nu is er een (nieuw) probleem bijgekomen, een verschil in de mate van versterking. Elk jaar wordt de versterkingsnorm geactualiseerd naar nieuwe risicometingen. Door de stopzetting van de gaswinning is de voorspelling dat het aantal toekomstige aardbevingen zal afnemen. Het gevolg van deze verwachte daling is een lagere versterkingsnorm ondanks dat er nog steeds een grote mogelijkheid bestaat op (zware) aardbevingen. Neem bijvoorbeeld de aardbeving in Zijldijk op 2 mei 2020 met een magnitude van 2.5 op de schaal van Richter.[5] Het risico op vergelijkbare aardbevingen zal nog blijven voortbestaan voor een aanzienlijke tijd. In de tussentijd zal de norm voor het versterken jaarlijks omlaag worden bijgesteld wat resulteert in niet te rechtvaardigen kwetsbaarheden bij huizen die op een zwakkere norm zijn verstevigd. Wanneer er later nog stevige aardbevingen plaats gaan vinden zullen er dus ‘versterkte’ huizen minder goed in staat zijn deze klap op te vangen, omdat deze wellicht later versterkt zijn en dus aan een lagere norm mogen voldoen.

De inwoners van Groningen die eerder een versterkt huis opgeleverd hebben gekregen hebben in verhouding een ‘sterker’ huis dan de inwoners die, zonder eigen toedoen, vertraagd een versterking krijgen.  Dit resulteert in een ongelijke behandeling.  Een ongelijke behandeling is niet iets dat de staat moet, kan of zal leveren aan de inwoners van Groningen. Het is tijd om verantwoordelijkheid te pakken en een veilige leefomgeving te creëren voor de Groningers. Een belangrijke stap hierin is het leveren van versterkte huizen; versterkte huizen die voldoen aan een fatsoenlijke versterkingsnorm, een versterkingsnorm die Groningers vertrouwen geeft en een versterkingsnorm die geen ongelijke behandeling mogelijk maakt door de norm afhankelijk te stellen van een tijdfactor.

Er is een motie ingediend door Tweede Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Matthijs Sienot (D66) waarin ze de regering oproepen om in de Wet Versterking een amendement op te nemen waardoor de versterkingsnorm permanent wordt vastgesteld op de norm uit 2018.

D66 Eemsdelta staat achter dit voorstel. In één van de vijf richtingwijzers die D66 volgt staat de gelijkwaardigheid van ieder mens centraal.[6] Dit betekent dat wij opstaan als er ongelijkheid kan ontstaan binnen de samenleving en wij alles binnen onze rol zullen doen om dit te voorkomen. We weten dat niet elk huis tegelijk kan worden versterkt. Echter, het minste wat de regering en de Tweede Kamer kan doen is het erop toezien dat elk versterkt huis aan tenminste dezelfde hoge norm gaat voldoen en dus dit voorstel van Matthijs Sienot en Agnes Mulder te ondersteunen.

Frank van Niejenhuis,
Lijsttrekker D66 Eemsdelta.

Laatst gewijzigd op 29 oktober 2020