Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame initiatieven maximaal ondersteunen

“Vergroening” begint bij jezelf. Veel inwoners zijn al met dit vraagstuk bezig. D66 gelooft in de eigen kracht van inwoners. Wij vinden dat initiatiefnemers maximaal ondersteuning moeten krijgen bij de realisatie van duurzame projecten. Niet zeggen “dat kan niet” maar vragen “wat kan wel”. Geef agrariërs mogelijkheden om samen met inwoners duurzame initiatieven te ontwikkelen. De gemeente kan hieraan bijdragen door klimaatbeleid, bestemmingsplannen en verordeningen.

Terug

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018