Steun ons en help Nederland vooruit

Duidelijke klimaatdoelen

Op klimaatconferentie van Parijs is op 12 december 2015 is het klimaatakkoord gepresenteerd. Het is een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beteugelen. Ook onze gemeente moet zijn bijdrage leveren. Het bedrijfsleven, de gemeente en andere partijen moeten lokaal de handen ineen slaan om een groene economie daadwerkelijk vorm te geven. Denk aan de energietransitie van gas naar alternatieve oplossingen maar ook aan een “groenere” levensstijl. In de industrie en de agrarische sector ziet D66 ook kansen voor werkgelegenheid door innovatie en de energietransitie. Maar er zijn ook kansen voor startende bedrijven. Het is voor de akkerbouw en veehouderij belangrijk om maatschappelijk draagvlak te behouden. Hierbij is naast milieu ook dierenwelzijn een belangrijke factor. Natuurlijk zijn wij voorstander van biologische landbouw en ziet graag de intensieve veehouderij verdwijnen. Maar kiezen voor het klimaat hoeft geen belemmering te vormen voor agrarische bedrijvigheid in onze gemeente. D66 ziet dan ook tal van mogelijkheden in innovatieve technieken. Zoals inzetten op alternatieve energie met zonnepanelen en kleine windmolens en zorgen dat nieuwbouwprojecten gasloos worden. D66 wil dat Het Hogeland koploper wordt in de energietransitie. Om dit kracht bij te zetten wil D66 een klimaatbijsluiter bij collegevoorstellen met invloed op het klimaat en milieu.

Terug

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018