Steun ons en help Nederland vooruit

Bedrijfsterreinen ontwikkelen of uitbreiden

Het buitengebied zijn we zuinig op en willen we graag zo houden. Maar we willen ook meeprofiteren met de economische ontwikkelingen die werkgelegenheid oplevert. Wij willen dat bedrijfsterreinen naar behoefte mogen uitbreiden Dat houdt in dat we de balans moeten vinden tussen uitbreiding van bedrijfsterreinen enerzijds en ons landschap met zijn markante vergezichten anderzijds. Dat betekent bijvoorbeeld dat we niet ongelimiteerd elk weiland kunnen volbouwen met bedrijven zoals het ons uitkomt. Er zijn binnen de woonkernen vaak lege vlekken waar prima woon/werkunits kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast zien we bij diverse bedrijfsterreinen mogelijkheden om binnen de contouren meer bedrijvigheid te realiseren. De gemeente moet zorgen dat uitbreiding duurzaam is. D66 wil een onderzoek naar behoefte en wensen voor uitbreiding. Het doel is om hiermee in gesprek met Provincie, de Kamer van Koophandel, de Economic Board Groningen en het EZ-bureau bedrijfsterreinen verder te ontwikkelen.

Terug

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2018