Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

ALV

woensdag 20 november 2019 in Delfzijl

Op deze ALV zal over deelname aan de verkiezingen in de gemeente Eemsdelta besloten worden

Aan de leden van D66 in Noord-Groningen en genodigden.

 

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering , 20 november.

plaats: Dorpshuis Farmsum, Borgshof 22 in Farmsum (naast de molen).

aanvang 19.30 uur

Agenda:

1.       Opening

2.       Mededelingen

3.       Vaststelling agenda

4.       Notulen afgelopen ALV (zie website)

5.       Deelnamebesluit gemeenteraadsverkiezingen gemeente Eemsdelta (zie deelnamebesluit)Deelname D66 Noord Groningen aan gemeenteraadsverkiezingen Eemsdelta 2020

a.       Stemmen over deelnamebesluit gemeente Eemsdelta

6.       Peter Gerrits, statenlid D66, verteld over het Nationaal Programma Groningen

7.       Verslag Landelijk congres 9-11-2019

8.       Nieuws uit de gemeenteraden

9.       Rondvraag

10.     Afsluiting

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

bijlage: verslag ALV 3 september 2019

20 november

20.00 uur

wordt nog bekend gemaakt

Thema

Bestuur en Organisatie

D66 wil een openbaar bestuur dat toegerust is op zijn taken. Een democratisch bestuur is een belangrijke waarborg van onze vrijheid. Macht en tegenmacht zijn in evenwicht en mensen moeten directe invloed op het bestuur kunnen uitoefenen. De lokale overheid is benaderbaar, bevraagbaar en controleerbaar. Mensen tijdig en voldoende betrekken bij de besluitvorming.

Lees meer