Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

ALV D66 Noord-Groningen 1 december 2020

Dinsdag 1 december 2020 in Zijldijk

Kort na de verkiezingen in Eemsdelta is een ALV uitgeschreven. De resultaten van de verkiezingen zullen dan besproken kunnen worden. Liesbeth van Diedenhoven en Willem Schaap treden af als bestuursleden. Er zullen ook bestuursverkiezingen worden ...

Kort na de verkiezingen in Eemsdelta is een ALV uitgeschreven. De resultaten van de verkiezingen zullen dan besproken kunnen worden.

Liesbeth van Diedenhoven en Willem Schaap treden af als bestuursleden. Er zullen ook bestuursverkiezingen worden gehouden. Het bestuur is op zoek naar nieuwe, enthousiaste bestuursleden om D66 ook in Noord-Groningen beter op de kaart te krijgen.

En volgend jaar zijn er parlementsverkiezingen. Daar zullen dan ook al eerste stappen voor genomen kunnen worden.

Agenda:

  1. Opening
  2. notulen ALV 9-9-2020
  3. nabeschouwing verkiezingen Eemsdelta
  4. bestuursverkiezing, aftredend en niet herkiesbaar: Liesbeth van Diedenhoven en Willem Schaap.
  5. rondvraag
  6. sluiting

1 december

19:30 uur

Het Witte Kerkje, Fivelweg 45 9987SH Zijldijk