Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Ledenvergadering D66 Noord-Groningen

Dinsdag 25 augustus in onbekend

Bestuursuitbreiding en bespreken verkiezingsprogramma

Onder voorbehoud van covid-19 maatregelen willen we op 25 augustus een algemene ledenvergadering laten plaatsvinden. Belangrijkste punten zullen zijn uitbreiding van het bestuur en bespreking van het verkiezingsprogramma voor Eemsdelta

25 augustus

19:30 uur

nnb

Thema

Bestuur en Organisatie

D66 wil een openbaar bestuur dat toegerust is op zijn taken. Een democratisch bestuur is een belangrijke waarborg van onze vrijheid. Macht en tegenmacht zijn in evenwicht en mensen moeten directe invloed op het bestuur kunnen uitoefenen. De lokale overheid is benaderbaar, bevraagbaar en controleerbaar. Mensen tijdig en voldoende betrekken bij de besluitvorming.

Lees meer