Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 november 2018

D66 successen

D66 heeft niet stil gezeten en mooie successen behaald. Zie het overzicht wat we allemaal in de afgelopen periode in het kabinet voor elkaar hebben gekregen ·         1,9 miljard euro voor onderwijs, onderzoek en innovatie ·         430 miljoen euro om de werkdruk in het onderwijs te verlagen, zodat kinderen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 november 2018

D66 zoekt aanvulling bestuursleden

D66 Noord-Groningen is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het huidige bestuur vindt dat er meer jongeren in het bestuur vertegenwoordigd moeten zijn. Ook willen we de geografische verspreiding beter in de gaten houden. Heb je interesse om je meer met de politiek te gaan bemoeien? Meld je aan bij de voorzitter schaap@d66noord-groningen.nl

Bekijk nieuwsbericht
zondag 7 oktober 2018

Alle 3 aardbevingsmoties aangenomen

Op het partijcongres van D66 in ’s Hertogenbosch op 6 oktober zijn alle 3 aardbevingsmoties, over gaswinning, versterkingsoperatie en kinderrechten in het gaswingebied zijn met overgrote meerderheid aangenomen. Een succes voor de inzet van de leden zodat we de Tweede Kamerfractie van D66 een extra steun in de rug hebben geven om in het parlement…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 oktober 2018

Persbericht 3 moties indienen tijdens congres D66

D66-Groningers: Minder gaswinning en meer versterking.   D66’ers uit de provincie Groningen dienen op het landelijke D66 partijcongres van zaterdag 6 oktober drie moties in met betrekking tot de gaswinning. Hierin roepen ze de Tweede Kamerfractie van de partij op tot een snellere afbouw van de gaswinning tot…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 18 september 2018 vrijdag 29 juni 2018

Lijstvolgorde D66 gemeente Het Hogeland bekend

Op een speciaal bijeengeroepen vergadering van D66 in Het Hogeland is de lijst voor de verkiezingen op 21 november 2018 vastgesteld. Rolf Prummel (lijsttrekker), Winsum Herman Nunnink, Stitswerd Jellie Willemsen-de Jong, Winsum Marjan Bierema, Rottum Aron Tepper, Bedum…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 28 juni 2018

Bijeenkomst verkiezingsprogramma PS

Zaterdag, 30 juni 2018 in Groningen Wat moet er in het verkiezingsprogramma van D66 voor provinciale staten komen? Heb jij inbreng voor de thema’s ruimtelijke ordening, duurzame bereikbaarheid en openbaar vervoer? Kom langs en vertel… De provinciale verkiezingen komen eraan en dus is de programmacommissie begonnen met het vergaren van informatie en goede…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 juni 2018

Bestuur D66 Noord-Groningen is ongelukkig met uitkomst gasdebat

Op 7 juni is er in de tweede kamer een debat geweest met minister Eric Wiebes over de versterkingsoperatie in Groningen. D66 Noord-Groningen heeft in de aanloop daarnaartoe intensief contact gehad met D66 tweede kamerlid Rob Jetten, die woordvoerder is op het gebied van mijnbouwschade. Insteek van ons was en is geen vertraging meer op…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 27 maart 2018

Rob Jetten komt naar Groningen

D66 kamerlid Rob Jetten, met o.a. mijnbouwschade in zijn portefeuille, komt op 13 april naar Groningen. Het programma in vogelvlucht: 11.00 uur Gesprek met Tom Postmes RUG in Groningen, onderwerp is gezondheidsrisico’s voor Groningers. 12.15 uur Kleine lunch. 13.00 uur Bezoek aan Michiel…

Bekijk nieuwsbericht