Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 oktober 2020

Verkiezingsprogramma D66 Eemsdelta

Ons verkiezingsprogramma ‘Geef de toekomst een kans’ is klaar. Op deze pagina kun je het programma downloaden om te lezen. Het voorwoord over onze ambities vind je hieronder.

Download het verkiezingsprogramma van D66 Eemsdelta (PDF).

Beste kiezer,

De kern van onze boodschap zit hem in het wezen van sociaal-liberalen. Sociaal omdat we mensen die hulp nodig hebben, helpen totdat ze weer zelfstandig verder kunnen. Liberaal omdat wij geloven in de vrijheid van elk individu. Dat iedereen de vrijheid heeft om eigen keuzes te maken. Dat mensen gestimuleerd worden kansen te pakken en fouten te maken en dat we ze dan óók helpen! Onder het motto: Laat iedereen vrij, maar niemand vallen!

Dit verkiezingsprogramma is opgesteld aan de hand van drie hoofdstukken. Deze drie hoofdstukken zijn gericht op zaken die bij D66 Eemsdelta als partij passen, maar ook bij de visie die wij hebben op de nieuwe gemeente Eemsdelta. Wij zetten ons in voor een gemeente die verder kijkt dan de korte termijn, met een duidelijk toekomstbeeld en met ambitieuze plannen en die met (potentiële) problemen omgaat.

Wij vinden dat de nieuwe gemeente democratisering hoog in het vaandel hoort te hebben. Wij staan voor een evenredige vertegenwoordiging van de bewoners van Eemsdelta. Ook van de ondervertegenwoordigde jongere generaties. De nieuwe gemeente bestaat uit 32 leefgemeenschappen. Elke leefgemeenschap heeft zijn eigen behoeftes, wensen én problemen. Dit houdt in dat elke inwoner en leefgemeenschap de mogelijkheid moet hebben gehoord te worden en zich uit te spreken. Dit betekent dat de burgers niet alleen naar de gemeente moeten gaan, maar dat de gemeente ook meer naar de mensen moet gaan. Wie weet namelijk beter wat er moet gebeuren in een dorp/wijk, de bestuurder die soms wel tientallen kilometers verderop woont en werkt of de inwoner die misschien al zijn/haar hele leven in de kern woont?

Hiernaast vinden wij dat de gemeente duurzaam moet zijn, voor de mensen én de leefomgeving.
Voor ons betekent dit een toekomstbestendig beleid. Dat er verder wordt gedacht dan deze enkele termijn. Dat betekent ook dat we vooruit willen plannen en bewust omgaan met de regio. Dat we omstandigheden gebruiken in ons voordeel, bijvoorbeeld de energietransitie. Dat we ‘ja’ zeggen tegen verandering, wanneer dat (in potentie) in ons voordeel kan werken. En dat we, als we ‘nee’ zeggen, met een beter plan op tafel komen!

Ook vinden wij het belangrijk dat de gemeente zich inzet voor kansengelijkheid. Dat houdt in dat iedereen in onze nieuwe gemeente de kans moet hebben zich te kunnen ontwikkelen, de kans moet hebben te worden wie hij of zij wil worden en daardoor dezelfde kansen moet hebben als ieder ander. Niet is iedereen gelijk, maar wel gelijkwaardig!

Frank van Niejenhuis, Farmsum
Lijsttrekker D66 Eemsdelta