Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juni 2020

Einde van de versterking in zicht?

De minister van binnenlandse zaken, Kajsa Olongren (D66), wil vasthouden aan het aanpassen van de NPR norm. Dit is de norm die gebruikt wordt om te bepalen of een huis in het aardbevingsgebied versterkt moet worden of niet. De nieuwe norm gaat uit van veel minder gevaar door aardbevingen in verband met stopzetten van de aardgaswinning. In de praktijk zal dat betekenen dat er nog maar een handje vol huizen versterkt zal moeten worden.

Die stopzetting van de gaswinning zal in 2022 wel plaatsvinden, maar na de eerste put in Slochteren heeft het 30 jaar geduurd voordat de bevingen voelbaar werden, en daarom is het niet aannemelijk dat de bevingen nu (of na 2022) in één keer voorbij zijn. Nu de norm zo verlagen zodat er in de praktijk geen huizen meer versterkt moeten worden is dus onacceptabel.

Er is nog een reden om de huidige NPR norm te handhaven. Het is aan bewoners niet te verkopen dat de ene bewoner een versterkt huis krijgt en dat zijn buurman blijft zitten in een door scheuren verzwakte woning. Het is ook een beloning voor het traineren door de opeenvolgende kabinetten van het uitvoeren van reparaties en versterking.

Gelukkig stelt ons Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) zich op vóór de bewoners in dit gebied. Hij heeft samen met Agnes Mulder (CDA) een motie opgesteld waarbij gesteld wordt dat de oude NPR norm gehandhaafd moet blijven. D66 Noord-Groningen heeft nauw contact met Matthijs en wil hem waar nodig ondersteunen. Ook willen we de gemeentes in het aardbevingsgebied oproepen niet akkoord te gaan met wijziging van de NPR norm. Zij zullen immers dan ook het verhaal naar de inwoners moeten communiceren.