Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 juli 2019

D66 Noord-Groningen geschokt door standpunten 2e kamer fractie.

Aan de tweede kamerfractie van D66

 

Zijldijk, 5 juli 2019

 

Dames en heren,

 

Het bestuur van D66 Noord Groningen is geschokt door een aantal standpunten dat recent in de tweede kamer ingenomen is.

Allereerst het standpunt over het vergoeden van anticonceptie uit het basispakket. Wij vinden dat dit een verkeerd signaal is. Anticonceptie is anno 2019 algemeen geaccepteerd, dan hoort dit ook in het basispakket van de zorgverzekering. Niet alleen de ‘pil’, maar ook spiraaltjes en sterilisatie horen daar wat ons betreft bij. Dit kost wat, maar voorkomt heel veel sociale ellende.

Dan de beslissing rond de uitbreiding van de vluchten van Schiphol. Ook hier is bij ons weten nooit door de leden een beslissing over genomen. Wij kunnen ons als milieubewuste kiezers niet voorstellen dat partijgenoten dit een goed idee vinden. Misschien vindt u het opmerkelijk dat juist leden uit Noord Groningen hierover vallen. Wij willen solidair zijn met mensen rond Schiphol die overlast ervaren en maken ons ook grote zorgen over luchtvervuiling. Wij geloven niet in wonderen dat vliegtuigen plotseling schoner worden. Logisch gevolg: meer fijnstof en CO2 uitstoot. En daar kun je als D66er niet voor zijn.

Ongetwijfeld zal er een argumentatie achter deze beslissingen zitten. Wij kunnen ons voorstellen dat coalitie-overwegingen hier een rol in gespeeld hebben, maar bovenstaande beslissingen zijn wat ons betreft niet onderhandelbaar. Wij zijn weliswaar een kleine afdeling, maar willen toch onze grote zorgen uitspreken over het verkwanselen van de uitgangspunten van de partij waar wij uit overtuiging lid van geworden zijn.

Graag krijgen wij daarom uitleg van u wat er toe heeft geleid dat u deze standpunten hebt ingenomen.

 

Namens bestuur D66 Noord-Groningen

 

Willem Schaap/Inge Draaisma, duo-voorzitters