Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 maart 2019

Gasschade en versterking

D66 Noord Groningen is ook actief met de gasproblematiek bezig. Wij zijn niet tevreden met de manier en snelheid van afwikkelen zoals dat nu gebeurt. Er is nog steeds een grote kloof tussen “den Haag” en de regio. Minister Wiebes begon goed met het afbouwen van de gaswinning. De lijst met schademeldingen is echter allesbehalve afgebouwd en de versterkingsoperatie komt amper op gang. Inmiddels is het vertrouwen in “de politiek” tot onder het nulpunt gedaald. Dat werkt ook door naar D66 in de regio, waar wij lang niet tevreden zijn met wat er in Den Haag gebeurt. Wij hebben regelmatig contact met 2e kamerlid Matthijs Sienot en houden hem dan op de hoogte van wat er hier gebeurt en gevoeld wordt, maar de D66 fractie in de tweede kamer wil minister Wiebes (en daarmee de landelijke coalitie) niet in gevaar brengen. Ministersposten lijken belangrijker dan het lot van de Groningers. Als Groninger D66ers is dit niet te verteren. Inmiddels zijn wel de meeste voorstellen van de gemeentes en burgerinitiatieven grotendeels overgenomen, maar wantrouwen overheerst over de uitvoering daarvan. Dit komt doordat er in het recente verleden teveel mis is gegaan. Ook duren de procedures veel te lang en is er geen plan waarin staat wanneer individuele bewoners geholpen gaan worden. Smalend wordt in Groningen gezegd dat als deze schade in de randstad was ontstaan, er sneller en effectiever op gereageerd zou zijn.

Van de door de minister beloofde 3000 adressen die in het eerste half jaar van 2019 voor de versterking beoordeeld zouden worden, worden er volgens de NCG maar 900 tot 1200 in geheel 2019 gehaald. Alweer een belofte die niet gestand wordt gedaan. Maar ook dichterbij gaan bestuurders in de fout. Het gemeentehuis van Loppersum, een gemeente die binnenkort samengevoegd wordt, wordt versterkt terwijl haar bewoners maar moeten wachten. Bestuurders, U geeft daarmee het verkeerde signaal af!.