Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 december 2018

D66 en de gaswinning

D66 is in het kabinet vertegenwoordigd en heeft zo invloed op het gasdossier. Dat we in de gasregio niet tevreden zijn over de gang van zake willen we ook bij onze partijgenoten in Groningen en Den Haag laten horen. Er is regelmatig contact met 2e kamerlid Matthijs Sienot die de mijnbouwportefeuille over genomen heeft van Rob Jetten. Ook Geert Kamminga (statenlid D66 Groningen) en Fleur Gräper (gedeputeerde namens D66) worden regelmatig bijgepraat.

In het dossier spelen 4 zaken:

  1. Schadeafwikkeling. De schadeafwikkeling verloopt dramatisch. Er is, mede ook vanwege het opstellen van een nieuw schadeprotocol een achterstand opgelopen van 15 maanden bij het afhandelen van de schades. Dit is niet te accepteren. Als er dan niet genoeg schadetaxateurs beschikbaar zijn dan moet er naar een andere, eenvoudiger methodiek gezocht worden. Wij willen de tijdspanne tussen melding en schadeopname teruggebracht hebben tot maximaal 2 maanden.
  2. Versterkingsoperatie. Parallel aan schadeherstel moet ook de versterking van woningen opgepakt worden. Deze is beloofd en nu wordt dat woord geen gestand gedaan. Het argument dat de gaswinning in 2030 stopt maakt de huizen nu niet veiliger! Bewoners vertrouwen de regering niet meer. Het lijkt er op dat het een ordinaire bezuinigingsmaatregel wordt. Met het niet meer uitvoeren van de versterkingsmaatregelen komt ook de zo gewenste koppeling met verduurzaming te vervallen. Daarmee wordt de regio weer verder op achterstand gezet.
  3. Waardedaling onroerend goed. De huizenprijzen zijn nergens zo laag als in het aardbevingsgebied. Procedures die over vergoeding van waardedaling gevoerd worden slepen zich voort. Ook hier moeten knopen ruimhartig doorgehakt worden. Door de lage woningwaardes is het verkrijgen van financiële middelen voor verduurzaming extra moeilijk. Dat leidt dan weer tot niet uitvoeren van de broodnodige verduurzamingsslag.
  4. Economische versterking van de regio. Deze is ook nodig, maar mag geen afleiding zijn van de problemen in de regio. Bewoners willen eerst hun eigen schades en veiligheid geregeld zien voordat ze na willen denken over extra onderwijs, geld voor natuur e.d. Nu wordt er eerst geld voor de economische versterking vrijgemaakt. Hiermee worden de problemen op het Groninger platteland echter beslist niet mee opgelost!