Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 november 2018

D66 successen

D66 heeft niet stil gezeten en mooie successen behaald. Zie het overzicht wat we allemaal in de afgelopen periode in het kabinet voor elkaar hebben gekregen

·         1,9 miljard euro voor onderwijs, onderzoek en innovatie

·         430 miljoen euro om de werkdruk in het onderwijs te verlagen, zodat kinderen het beste onderwijs kunnen krijgen

·         Helft minder collegegeld voor eerstejaarsstudenten

·         Beter salaris voor onderwijzers, ambtenaren, agenten en militairen

o voor onderwijzers basisschool dit najaar eerste salarisstrook met 8,5 procent erbij 

·         Groenste regeerakkoord krijgt vorm met Klimaatwet en klimaatakkoord 

·         Meer geld voor duurzame woningen

·         Introductie van de Leasefiets 

·         Forse lastenverschuiving naar vervuiling: vervuiler betaalt meer, vergroener minder

·         Er komt een CO2 minimumprijs en een vliegtax

·         Kilometerheffing vrachtverkeer

·         3,2 miljard voor meer duurzame energie en de ontwikkeling van technologie die de uitstoot van broeikasgassen tegengaan

·         Mensen betalen minder belasting, 5 miljard aan lastenverlichting o.a. voor:

o   minder inkomstenbelasting

o   hogere algemene heffingskorting

o   hogere ouderenkorting

o   fatsoenlijk loon voor arbeidsgehandicapte

·         Taalles op dag 1 en werk voor nieuwkomers

·         Meer geld voor cultuur

·         Ouderschapsverlof partners van 2 dagen naar 6 weken

·         100 miljoen voor meer fietspaden en fietsenstallingen

·         Meer geld voor bestrijding cybercriminaliteit

·         Meer geld ontwikkelingssamenwerking

·         Pilots om wietteelt in goede banen leiden om criminaliteit te voorkomen 

·         De Donorwet is door de Eerste Kamer

·         Wettelijk verbod op discriminatie van transgenders en intersekse personen

·         Investeringen in verpleegzorg van 2,2 miljard euro

·         Overzicht van de positieve stappen in het gasdossier

·         Gaswinning bouwen we af naar 0

·         NAM uit het systeem bij schadeafhandeling

·         1e stappen gezet om de NAM ook uit het systeem te halen bij versterken 

·         Nieuwbouwhuizen van het gas af

·         Komst van het nationaal programma Groningen ten behoeve van een nieuw perspectief voor Groningen met een startkapitaal van 1,15 miljard euro

zie ook de landelijke D66 website!