Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 oktober 2018

Persbericht 3 moties indienen tijdens congres D66

D66-Groningers: Minder gaswinning en meer versterking.

 

D66’ers uit de provincie Groningen dienen op het landelijke D66 partijcongres van zaterdag 6 oktober drie moties in met betrekking tot de gaswinning. Hierin roepen ze de Tweede Kamerfractie van de partij op tot een snellere afbouw van de gaswinning tot 12,4 miljard, tot het onverwijld ter hand nemen van de versterkingsopgave en het beschermen van de rechten van het kind in het gebied.

 

De moties komen op het moment dat belanghebbenden een zienswijze op het gasbesluit van Minister Wiebes kunnen indienen. De minister stelt voor om van oktober 2018 tot 2019 19,4 miljard gas te winnen uit het Groningen-veld. Onder andere lijsttrekker van D66 in het Hogeland Rolf Prummel is het daarmee oneens:” De minister zou moeten besluiten tot verlaging van de gaswinning tot een veilige hoeveelheid, oftewel maximaal 12,4 miljard volgens het Staatstoezicht op de Mijnen. Zo lang dat niet gebeurt moet de versterkingsopgave onverwijld ter hand worden genomen. Het totale gebrek aan voortgang in de versterkingsopgave en gebrek aan snelheid in de schadeafhandeling is onacceptabel.”

 

“Ik begrijp de oproep heel goed”, aldus tweede kamer lid Rob Jetten. “De Tweede Kamerfractie van D66 zet zich in voor een snelle en ruimhartige schade-afhandeling, tempo met de versterkingsoperatie en nieuwe economische kansen voor de Groningers. Alle inzet is nodig en we zien deze oproep dan ook als steun in rug voor onze inzet in de Tweede Kamer. De minister moet zijn afspraken nakomen en samen met de regio aan de slag.”

 

In een andere motie roepen de Groningers hun Tweede Kamerfractie op om zich in te spannen om de kinderrechten in het gebied te waarborgen en de regering op haar verantwoordelijkheden hierin aan te spreken. Zo zouden de belangen van het kind een afweging moeten krijgen in de besluiten die worden genomen over de gaswinning en het gebied. De regering is hiertoe verplicht omdat zij ondertekenaar is van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

 

Het congres van D66 vindt op 6 oktober plaats in Den Bosch. Op het congres stemmen de D66 leden over de ingediende moties. De moties zijn ingediend met flinke steun van leden uit de provincie Groningen. Indien de moties worden aangenomen zal de D66 Tweede Kamer fractie zich moeten hard maken voor de gevraagde veranderingen.

 

 

 

 

Niet voor publicatie:

Meer informatie kan verkregen worden bij

  • Rolf Prummel, lijsttrekker D66 Hogeland, 0638346695
  • Geert Kamminga, Statenlid D66 Groningen, 0681048048

 

gas aardbeving Groningen schone groei, meer welvaart