Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 september 2018

D66 Noord-Groningen dient samen met andere Groninger afdelingen 3 moties op congres in.

Het bestuur van D66 Noord-Groningen maakt zich ernstig zorgen om de afwikkeling van de aardbevingsschade en ook om de voortgang van de versterkingsoperatie. Er is al met enige regelmaat contact geweest hierover met Tweede-Kamerlid Rob Jetten. Op het eerstvolgende congres van D66 op 6 oktober in ’s Hertogenbosch willen wij, samen met een aantal andere Groninge D66-afdelingen, 3 moties indienen.

De eerste motie gaat over het gasbesluit, waar wij bij de regering er op aandringen zo snel mogelijk de gaswinning te verlagen naar een veilig niveau. Lees hier de motie.

De tweede motie gaat over de voortgang van de versterkingsoperatie. De beloofde versterkingsoperatie zal onverkort uitgevoerd moeten worden, ondanks het voornemen van de regering om de gaswinning in 2030 te stoppen. Lees hier de motie.

De derde motie gaat over kinderrechten en bevingsproblematiek. Ook kinderen ervaren de negatieve gevolgen van de aardgaswinning in het Groninger veld. Conform artikel 3 van de Internationale Verklaring van de Rechten van het Kind zal hier meer rekening mee moeten worden gehouden. Lees hier de motie.